Blogi

Miten varmistaa riittävä kate Amazon-myynnistä?

Palaa blogiin

Harkitseeko yrityksesi tuotemyynnin aloittamista Amazon-verkkokaupassa? Oletko epävarma siitä, millaista katetta siltä voi odottaa? Tai haluat tietää tuotteen myyntipotentiaalin jossakin toisessa Amazon-markkinassa?

Amazon toimii tällä hetkellä 18 markkinassa. Tuotemyynnin kannalta markkina onkin syytä valita huolellisesti, sillä ne eroavat toisistaan merkittävästi. Samalla tuotteella voi olla hyvinkin erilaiset myyntinäkymät eri Amazon-markkinoilla. Your Amazon Partnersin tekemän kateanalyysin avulla voit selvittää tuotteen myyntipotentiaalin eri markkinoilla.

 

Tuotteen hinnoittelussa on hyvä muistaa, että mitä enemmän arvoa asiakkaalle tuotetaan, sitä enemmän asiakas on valmis tuotteesta maksamaan.


Pidemmän aikavälin trendi Amazonissa on, että laadukkaat ja lisäarvoa tuottavat brändit tuottavat yhä useammassa tuotekategoriassa korkeinta ja kestävintä katetasoa (
Amazon product life cycle). Suomalaisilla yhtiöillä on siitä johtuen hyvät lähtökohdat korkean katteen positioitumiseen.

Tuotteen katetasoa voidaan myös nostaa merkittävästi Amazon-algoritmin toimintaa ymmärtämällä ja hyödyntämällä sekä positioimalla tuote oikein markkinassa.

Amazon-myynnin kate lasketaan FBA-mallissa (Amazon hoitaa varastoinnin ja logistiikan) seuraavalla kaavalla: 

 

  • Myyntihinta
  • Tuotteen valmistuskustannus
  • Tuotteen toimitus Amazonin varastolle
  • FBA-kulut (ensisijaisesti vaikuttaa tuotteen hinta, koko ja paino)


Lisäksi katteesta vähennetään mahdolliset Amazonin sisäiset ja ulkoiset mainoskulut.
Pohjois-Amerikassa myyntivero lasketaan myyntihinnan päälle eli myyntihinta on nettohinta. Euroopassa vero vähennetään myyntihinnasta.

Amazon-myynnissä on siis useampi kulu, jotka pitää osata arvioida ennen tuotteen myyntipäätöksen tekemistä. Trendi Amazon- sekä valmistus- ja logistiikkakustannusten osalta on viime vuosina ollut nouseva. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää laskea kate oikein tuotetta ja markkinaa valittaessa.

Lataa opas: Näin raivaat tuotteellesi tien Amazoniin

 

Katteen kannalta markkinalla on väliä

 

Amazon-markkinoita tarkasteltaessa törmää usein siihen, että mitä kovempi kilpailu markkinalla on, sitä alhaisemmat ovat sieltä saatavat katteet. Kilpailu on yleensä kovinta Amerikan markkinalla. Jos analyysi- ja kartoitustyön yhteydessä havaitaan, että Amerikan markkinassa hinnat ovat poljettu niin alas, ettei se ole enää katteen valossa houkutteleva, kannattaa katse suunnata muille markkinoille tai pyrkiä niiden osalta hybridimalliin. 

Tuotetta hinnoiteltaessa on hyvä muistaa, että mitä enemmän arvoa asiakkaalle tuotetaan, sitä enemmän asiakas on valmis tuotteesta maksamaan. Esimerkiksi laadukkaasta, tyylikkäästi pakatusta suomalaisesta brändistä ja tuotteesta ovat markkinat yleensä valmiimpia maksamaan enemmän kuin Kiinassa valmistetusta bulkkituotteesta. 

Pitkän aikavälin trendi Amazonissa on kääntymässä siihen, että laadukkaat, lisäarvoa tuottavat brändit tuottavat korkeinta ja pitkäkestoisinta katetta, joten suomalaiset yhtiöt ovat tässä suhteessa hyvässä asemassa. Kestävä kasvu korkealla katetasolla Amazonissa luodaan nimenomaan tuotteen korkeamman laadun ja erottumistekijöiden kautta.

Lisäksi tuote, jolla on Amazonin algoritmin tuki takanaan, voidaan hinnoitella kalliimmaksi. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä osta tuotetta kalliimmalla hinnalla, mutta tuotteen orgaanisen näkyvyyden ollessa vahva, saadaan silti riittävästi kannattavaa myyntiä. 

Kattava Amazon-markkina-analyysi selvittää ennalta myös tuotteiden todennäköisen katetason, jolloin Amazon-investointipäätös voidaan tehdä paremman ymmärryksen ja tiedon pohjalta. On tärkeä tunnistaa etukäteen liian heikko katetaso, jolloin voidaan säästää merkittäviä summia, kun päätetään olla lähtemättä tällaiseen Amazon-markkinaan.

Selvitä oman tuotteesi myyntipotentiaali Amazon-verkkokaupassa. Kateanalyysimme avulla saat selkeän kuvan siitä, millaista katetta voit odottaa saavasi Amazon-myynniltä tuotteen ja halutun Amazon-markkinan osalta.

Tarjoamme nyt kateanalyysin yhden tuotteen ja yhden markkinan osalta kampanjahintaan 17.3.2023 asti. Lue lisää kateanalyysikampanjasta.

Ota yhteyttä!